Bakarsan görürsün, görürsen anlarsın, anladığın kadar da çözersin...

23 Ağustos 2011 Salı

Gören göz ve gülen yüz

Avrupa Göz Hatanesi... 

EUROPEAN EYE HOSPITAL...
Yer: Makedonya Cumhuriyetinin başkenti Üsküp...
Hastanenin adını dillerde sıralayabildiğimiz gibi, hastanede gülen yüzleri, oraya gören gözlerle giren ve gören gözlerle çıkanlar sıralayabilirler... Hem de gözlüksüz! Benim gibi üstelik!
Şimdi aranızdan biri çıkar da “bu reklam blogu mudur” diye sorabilir...
Cevabım hemen hazır olacaktır:  “hayır”... Çünkü burası bir gazetecinin blogudur da unutmayın... Köşe tanıtımdır... Blogum reklamlardan arındırılmış bir blogdur... Ancak hayırlı olan çalışmalardan söz eder... Orasıysa “hayır” iş işleyen bir yerdir...
Kuruluşundan itibaren değerli çalışmalarıyla onun ünlü bir bir hastaneye dönüşmesi de buradan ileri gelmektedir...

15 Ağustos 2011 Pazartesi

Çekirdekten eğitimci...

Prof. Dr. Aida İslam çocukluğundan bildiğim biridir… 1966 yılında Üsküp’te doğdu… Müzik Sanatı Fakültesinde (MSF) “Makedon bestecilerinden, çekimi yapılan piyano müziğinin yöntemsel yanları” konusuyla 2002 yılında Mastıra yaptı. Üsküp MSF’nde ”Osmanlı müzik kültürünün Makedonya Türk toplumunun çağcıl müzik kültürüne etkileri” konusuyla doktorasını başarıyla savundu. 1987-2000 yılları arasında Üsküp’ün “İliya Nikolovski - Luy” Müzik ve Bale Eğitimi Okulu Merkezinde hocalık yaptı. 2001 yılından itibaren gene Üsküp’te “Kliment Ohridski” Pedagoji Fakültesinde çalışmaktadır.

27 Temmuz 2011 Çarşamba

1945-2002(4) yılları arasında Makedonya Cumhuriyeti’nde sayılarla Türkler (5)

Makedonya genelinde İstatistik Kurumunun değişik durum ve içeriklerden hareketle sunduğu verilerden çıkarılabileceği gibi, son sayımlarda Türk nüfus 78019 olarak verilmektedir(14). Bunlardan 76971’i ülkede yaşarken, 1048’i ülke dışındadır(15). Ancak bir başka tabloda bir yıldan çok dışta çalışmakta olan Türklerin sayısı 4957 olarak verilmektedir(16). Buysa Makedonya vatandaşları arasında 82976 kişinin Türk olduğu alınmalıdır. Gel gelelim vatandaşlık esasına dayanarak işlenen tabloda 75212 Türk Makedonya vatandaşı olarak gösterilmektedir. Söz konusu tabloda 80 Türk diğer bir ülkenin vatandaşlığına sahip gösterilirken, buradan 1101 Türkün vatandaşlık statüsünü henüz çözememiş olarak, 4718 Türkün de vatandaşlık durumunun belli olmadığı gibisinden verildiğini izliyoruz.

24 Temmuz 2011 Pazar

1945-2002 (4) yılları arasında Makedonya Cumhuriyeti’nde sayılarla Türkler (4)

Makedonya cumhuriyetinde yerleşim birimlerine bakıldığında karşımıza sayılarla çıkan sonuçlar Türklerin en dağınık bir biçimde yaşayan milli topluluk olduğunu göstermektedir. Bu dağınıklıksa anayasayla verilen hakların gerçekleştirilmesinde zorlukların belirmesine meydan vermektedir. Ancak nüfus sayımlarının da gerçekleştirmesine sorun yaratmaktadır. Kanunların öngördükleri ya kısıtlı gerçekleştirmelere yol açtığı gibi, kasıtlı gerçekleştirmemeklere de sebep olmaktadır. Bunun en iyi örneğini baı belediyelerde rastlamak mümkündür. Makedon ve Arnavutlar kanun dışı bazı hakları yaşarken, aynı hakların Türklere tanınmadığı göze ilişir. 

18 Temmuz 2011 Pazartesi

1945-2002 (4) yılları arasında Makedonya Cumhuriyeti’nde sayılarla Türkler (3)

Makedonya Cumhuriyetinde 1953-1994 tarihleri arasında 5 sayım gerçekleşmiştir. 1991 sayımları, genelde Arnavutlar tarafından kabullenmemesi, daha doğrusu boykot edilmesi gerekçesiyle uluslararası girişimle 1994’te tekrarlandı. Türkler, 1991 sayımının Türklerin sayısının azaltılmasını gösteren durumdan bu sonuçların kabullenmeyeceğini belirterek, Merkez Jupa'daki boykotu desteklemişlerdir.